SBA66

แนะนำ Gariz Soft Button รุ่นใหม่แบบแปะ สำหรับกล้องชัตเตอร์ไม่มีเกลียว Leave a comment

Soft Button คืออะไร?

ปุ่ม Soft Button หรือ Soft Release เป็นปุ่มที่ใช้แปะหรือขันลงบนปุ่มชัตเตอร์ของกล้องครับ คุณสมบัติของมันก็ตามชื่อเลยครับคือทำให้เราสามารถกดชัตเตอร์ได้นุ่มนวลมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เรามักใช้เป็นของตกแต่งเพื่อความสวยงามซะมากกว่าเพราะติดแล้วหล่อขึ้นเห็นๆเลย ฮ่า ฮ่า

แต่การที่กล้องจะใช้ Soft Button ได้นั้นจำเป็นที่ปุ่มชัตเตอร์จะต้องมีเกลียวสำหรับขัน Soft Button ลงไปด้วยทำให้กล้องรุ่นใหม่ๆที่ทำปุ่มชัตเตอร์แบบเรียบๆไม่สามารถใช้ได้(ยกเว้นกล้องบางรุ่นที่ออกแบบสไตล์เรโทรย้อนยุคก็จะมีเกลียวให้)ตอนหลังจึงเริ่มมีการผลิต Soft Button แบบแปะกาวออกมาขายกัน แต่อย่างไรก็ตามแบบแปะกาวนั้นมีตัวเลือกให้ผู้ซื้อน้อยกว่าแบบขันเกลียวมากที่มีทั้งถูก แพง และลวดลายต่างๆหลากหลาย

SBA66

Gariz Soft Button

เป็นอีกทางเลือกสำหรับกล้องที่ปุ่มชัตเตอร์ไม่มีเกลียวเพราะใช้วิธีติดโดยแผ่นกาว 3M สามารถใช้ได้กับกล้องที่มีปุ่มชัตเตอร์ผิวเรียบเช่น Fujifilm X-A2, X-T1 หรือ Sony A7 Series ฯลฯ โดยในรุ่นนี้ยังคงงานออกแบบและวัสดุในระดับ Premium ตามแบบฉบับของ Gariz เอาไว้เช่นเคย มีราคาขายอันละ 1,090 บาท

SBA41
SBA51
SBA61

บทความนี้เขียนเมื่อวันที่ 20/11/2015

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!