fe 24 105 g zoomcamera

Sony ประกาศ Issue ของ 24-105mm F4 G OSS พร้อมข้อเสนอการรับ Service Leave a comment

fe 24 105 g zoomcamera

Update ข่าวด่วน สำหรับชาวอารยธรรม ที่ใช้งาน และ/หรือ สนใจเจ้า FE 24-105mm F4 G OSS อยู่ ซึ่่งทาง Sonyalpharumors และ Sony Support ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เลนส์ FE 24-105mm F4 G OSS นั้น มีอาการผิดปกติบางประการเมื่อใช้งานกับกล้อง สำหรับ Issue ที่เกิดขึ้นของเลนส์ FE 24-105mm F4 G OSS นั้น มีรายละเอียดอาการตามนี้ครับ

– The lens may not focus when using autofocus with close aperture .

– The lens may be out of focus when changing the aperture after using manual focus .

ซึ่งทาง Sony Support ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เจ้า FE 24-105mm F4 G OSS ไม่ได้เกิด Issue กับทุกตัวที่วางจำหน่าย จะมีเพียงบาง Serial ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็ค Serial ของ FE 24-105mm F4 G OSS ที่มี Issue ได้จาก Link ด้านล่างนี้เลยครับ โดยทาง Sony Support ได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Issue ดังกล่าว หากเลนส์ที่ใช้มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เมื่อส่งตรวจเช็ค จะเพิ่มการคุ้มครองพร้อมกับการ Service สำหรับอาการดังกล่าว ไปจนถึง 31 มีนาคม 2020 ครับ

Credit  >>> sonyalpharumors 

บทความนี้เขียนเมื่อวันที่ 15/02/2018

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!