ลงทะเบียนขยายความคุ้มครองการประกันสินค้า H&Y Leave a comment

ครอบคลุมความคุ้มครองกรณีการใช้งานทั่วไปของสินค้าภายใต้แบรนด์ H&Y ทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไขการรับสิทธิ์บริการประกันฯ

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อ H&Y Filter จากบริษัท พาราโบล่า จำกัด และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (ZoomCamera, H&Y Filter TH)
 2. สำหรับบริการ Lifetime Limited Warrantyและ 1 Year Breakage Warranty ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
 3. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เช่น ภาพถ่ายใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จ
 4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับบริการ โดยข้อมูลบัตรฯ ต้องตรงกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับสิทธ์
 5. ลูกค้าต้องมีภาพถ่ายสภาพสินค้าที่ชำรุดพร้อมอธิบายเหตุการณ์ โดยทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์นำข้อมูลนี้ไปประกอบการรับสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์

ประกัน H&Y Holder ตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Limited Warranty)

เงื่อนไขความคุ้มครองบริการฯ

คุ้มครอง Holder รุ่น KH-100 ตลอดอายุการใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. ความคุ้มครองฯ ไม่รวมกรณีที่เกิดการชำรุดโดยการใช้งานผิดวิธีหรือเกิดการแตกหักของสินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ การตกหล่น การทับ การตกน้ำ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ
 3. ความคุ้มครองฯ ไม่ครอบคลุมถึง Drop-in CPL ในชุดสินค้า
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 5. ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิต บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนให้
 6.  สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 7. เงื่อนไขทุกประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกัน H&Y Filter แตกหัก 1 ปี (1 Year Breakage Warranty)

เงื่อนไขความคุ้มครองบริการฯ

คุ้มครองเฉพาะ H&Y GND Filter (Gorilla Glass) เป็นระยะเวลา 1 ปีในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมการแตกหักเท่านั้น ไม่นับรวมการทำความเสียหายเพิ่มเติมให้แตกหักโดยเจตนา
 3. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมการแตกหักโดยอุบัติเหตุ
 4. ความคุ้มครองฯ ให้สิทธิ์เปลี่ยนสินค้าที่แตกหักได้ 1 ครั้งต่อชิ้นในระยะเวลา 1 ปี โดยซากสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนต้องมากกว่า 50% ของสภาพเดิม
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 6. ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิต บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนให้
 7.  สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 8. เงื่อนไขทุกประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า H&Y

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ครอบคลุมความคุ้มครองกรณีการใช้งานทั่วไปของสินค้าภายใต้แบรนด์ H&Y ทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อ H&Y Filter จากบริษัท พาราโบล่า จำกัด และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (ZoomCamera, H&Y Filter TH)
 2. สำหรับบริการ Lifetime Limited Warrantyและ 1 Year Breakage Warranty ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
 3. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เช่น ภาพถ่ายใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จ
 4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับบริการ โดยข้อมูลบัตรฯ ต้องตรงกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับสิทธ์
 5. ลูกค้าต้องมีภาพถ่ายสภาพสินค้าที่ชำรุดพร้อมอธิบายเหตุการณ์ โดยทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์นำข้อมูลนี้ไปประกอบการรับสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์

=============

การรับประกัน H&Y Holder : ตลอดอายุการใช้งาน
(Lifetime Limited Warranty)

คุ้มครอง Holder รุ่น KH-100 ตลอดอายุการใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. ความคุ้มครองฯ ไม่รวมกรณีที่เกิดการชำรุดโดยการใช้งานผิดวิธีหรือเกิดการแตกหักของสินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ การตกหล่น การทับ การตกน้ำ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ
 3. ความคุ้มครองฯ ไม่ครอบคลุมถึง Drop-in CPL ในชุดสินค้า
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 5. ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิต บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนให้
 6.  สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 7. เงื่อนไขทุกประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

=============

ประกัน H&Y Filter แผ่น แตกหัก 1 ปี *เฉพาะรุ่น GND
(1 Year Breakage Warranty)

คุ้มครองเฉพาะ H&Y GND Filter (Gorilla Glass) เป็นระยะเวลา 1 ปีในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมการแตกหักเท่านั้น ไม่นับรวมการทำความเสียหายเพิ่มเติมให้แตกหักโดยเจตนา
 3. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมการแตกหักโดยอุบัติเหตุ
 4. ความคุ้มครองฯ ให้สิทธิ์เปลี่ยนสินค้าที่แตกหักได้ 1 ครั้งต่อชิ้นในระยะเวลา 1 ปี โดยซากสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนต้องมากกว่า 50% ของสภาพเดิม
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 6. ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิต บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนให้
 7.  สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 8. เงื่อนไขทุกประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการรับประกันสินค้า Heipi W28

 

ทางบริษัท ฯ จะคุ้มครองสินค้าทันทีหลังทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวสินค้าโดยตรง หรือ ส่วนประกอบใด ๆ ของตัวสินค้าที่เกิดจากผู้ผลิตเอง ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ หากเกิดจากความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ผลิตสินค้าจริง ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที หรือ รับเคลมสินค้าในส่วนที่มีความผิดปกติ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากเครื่องสำอาง รอยขีดข่วน รอยคราบที่ไม่สามารถลบออกได้ ทุกกรณี
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ โจรกรรม และ ความเสียหายที่เกิดภายนอกประเทศไทย

รายละเอียดการรับประกันสินค้า Heipi KF602

 

ทางบริษัท ฯ จะคุ้มครองสินค้าทันทีหลังทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 5 ปี ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวสินค้าโดยตรง หรือ ส่วนประกอบใด ๆ ของตัวสินค้าที่เกิดจากผู้ผลิตเอง ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ หากเกิดจากความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ผลิตสินค้าจริง ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที หรือ รับเคลมสินค้าในส่วนที่มีความผิดปกติ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวสินค้าด้วยตนเอง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากเครื่องสำอาง รอยขีดข่วน รอยคราบที่ไม่สามารถลบออกได้ ทุกกรณี
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ โจรกรรม และ ความเสียหายที่เกิดภายนอกประเทศไทย

หากตรวจพบว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แม้แต่เงื่อนไขเดียวจะถือว่าบริการฯ ทุกประการเป็นโมฆะ

H&Y Filter TH ตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รับรองของแท้ 100%

ZoomCamera ตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีให้คุณเลือกมากที่สุดหาของที่ไหนไม่ได้มาหาได้ที่ ZoomCamera นะ

———– สอบถามเพิ่มเติม ————
แอดไลน์ ID:@ZoomCamera หรือหน้าเว็บไซด์ ZoomCamera
086-349-7224 / 02-635-2330 ต่อ 0 (หยุดวันอาทิตย์)

?สาขา Central Plaza เวสต์เกต 02-054-7462 / 097-063-4328
?สาขาสีลม 02-635-2330-1 / 080-271-2772
?สาขาเมกาบางนา 02-105-1926 / 086-554-1919
?สาขาเดอะมอลล์บางแค 02-454-9598 / 084-033-0498
?สาขาฟอร์จูนทาวน์ 083-068-2775
?สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 02-951-8597 / 085-937-0123
?สาขา Central Festival เชียงใหม่ 052-068-787 / 096-878-4896
?สาขา Central Festival หาดใหญ่ 074-848-700/095-702-7585
?สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 02-002-3894 / 096-901-7825
?สาขาสยามพารากอน 02-129 4765 / 096-901-7826

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save