leak fuji xpro3 annouced oct zoomcamera cover

ลือ X-Pro3 เปิดตัว ตุลาคม 2019 Leave a comment

ลือ X-Pro3 เปิดตัว ตุลาคม 2019

เพื่อนๆชาว Fujifilm ที่รอคอยการมาของกล้อง Mirrorless รุ่นใหม่อย่าง Fujifilm X-Pro3 นั้นอาจจะใจชื้นขึ้นมาบ้าง เมื่อมีข้อมูลจากสำนัก Fujirumors ได้อ้างอิงว่ามีความเป็นไปได้ที่ Fujifilm X-Pro3 จะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคม 2019 นี้แล้วนั่นเองครับ โดยข้อมูลในส่วนของรายละเอียดตัวกล้องนั้น ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด แต่เชื่อกันว่า Fujifilm X-Pro3 จะยังเป็นจอ Fix และ ไม่มีระบบกันสั่น เหมือน Fujifilm X-Pro2 นั่นเองครับ

leak fuji xpro3 annouced oct zoomcamera content

สำหรับ Fujifilm X-Pro Series ถือว่าเป็น Flagship ต้นตระกูลของกล้อง Fujifilm X-Series ก็ว่าได้ครับ แม้ว่าใน Series อื่นๆจะมีกล้องรุ่นต่างๆทยอยออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ตามที ซึ่งก็คงต้องรอดูกันว่า การมาของ Fujifilm X-Pro3 นั้น จะช่วยปลุกกระแสกล้องใน X-Pro Series ได้มากน้อยเพียงใดครับ

Credit : https://www.fujirumors.com/fujifilm-x-pro3-has-no-in-body-image-stabilization-ibis/

Leave a Reply

ZoomCamera